Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

 • Lê Văn Lẫm

  GS.TS Lê Văn Lẫm

  Ngày sinh: 06-11-1938

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Huy chương Vì sự nghiệp ...

 • Trần Vĩnh Phúc

  PGS.TS Trần Vĩnh Phúc

  Ngày sinh: 26-03-1936

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp ...

 • Hà Học Trạc

  GS.TS Hà Học Trạc

  Ngày sinh: 12-10-1930

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân ...

 • Đặng Quang Á

  PGS.TS Đặng Quang Á

  Ngày sinh: 01-01-1950

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:

 • Lê Hữu Ái

  PGS.TS Lê Hữu Ái

  Ngày sinh: 16-03-1960

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.my wife cheated now ...

 • Tôn Tích Ái

  GS.TS Tôn Tích Ái

  Ngày sinh: 02-09-1941

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương ...

 • Đinh Ngọc Ái

  PGS.TSKH Đinh Ngọc Ái

  Ngày sinh: 23-02-1937

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Bằng khen ...

 • Nguyễn Tăng Ấm

  GS.TS Nguyễn Tăng Ấm

  Ngày sinh: 09-03-1919

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Thầy thuốc Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; ...

 • Phan An

  PGS.TS Phan An

  Ngày sinh: 01-01-1944

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:

 • Đào Khắc An

  GS.TSKH Đào Khắc An

  Ngày sinh: 01-01-1945

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Giải thưởng VIFOTEC (Đồng tác giả).

 • Vũ Triệu An

  GS. Vũ Triệu An

  Ngày sinh: 16-03-1925

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Hai; Giải ...

 • Hà Phan Hải An

  PGS.TS Hà Phan Hải An

  Ngày sinh: 28-04-1964

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:

 • Trần An

  PGS.TS Trần An

  Ngày sinh: 05-05-1955

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:

 • Lê Văn An

  PGS.TS Lê Văn An

  Ngày sinh: 20-05-1961

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo ...

 • Nguyễn Thị Minh An

  PGS.TS Nguyễn Thị Minh An

  Ngày sinh: 14-11-1935

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước ...

 • Nguyễn Trường An

  TS Nguyễn Trường An

  Ngày sinh: 06-02-1963

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:

 • Lê Đức An

  GS.TSKH Lê Đức An

  Ngày sinh: 10-01-1937

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng ...

 • Nguyễn Thúc An

  GS.TS Nguyễn Thúc An

  Ngày sinh: 25-02-1939

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; ...

 • Hoàng Mạnh An

  PGS.TS Hoàng Mạnh An

  Ngày sinh: 19-12-1955

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương:
  Thày thuốc Nhân dân; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân ...

 • Lưu Văn An

  PGS.TS Lưu Văn An

  Ngày sinh: 13-10-1962

  Danh hiệu giải thưởng, huy huân chương: