Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Hoàng Tư An
 • Họ tên: Hoàng Tư An Năm sinh: 02-07-1940 Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 • Chuyên ngành: Thủy lợi Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Ưu tú
  Huy chương chống Mỹ hạng Nhất
  Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
  Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
  Huy chương Vì sự nghiệp Thủy lợi.