Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Lê Quý An
 • Họ tên: Lê Quý An Năm sinh: 18-08-1930 Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 • Chuyên ngành: Cơ học Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
  Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học
  Huy chương Vì thế hệ Trẻ
  Huy chương Vì sự nghiệp Xây dựng
  Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển nghề cá
  Huy chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc.