Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Năng An
  • Họ tên: Nguyễn Năng An Năm sinh: 03-05-1931 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
  • Chuyên ngành: Y học Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ Khoa học
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Lao động hạng Nhì
    Huân chương Kháng chiến hạng Ba.