Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Ngô Thế Ân
  • Họ tên: Ngô Thế Ân Năm sinh: 28-01-1972 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
  • Chuyên ngành: Nông học, Môi trường Nông nghiệp Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: