Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Phạm Văn An
  • Họ tên: Phạm Văn An Năm sinh: 04-01-1940 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Việt Hòa, tỉnh Hải Dương.
  • Chuyên ngành: Khoa học Trái đất, Địa Môi trường Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ Khoa học
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Ưu tú
    Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.