Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

  • 13:35 - 05/12/2020

    [THÔNG BÁO] Tuyển nghiên cứu viên và cộng tác viên

    Chuẩn bị bước sang năm 2021 với rất nhiều dự định cần thực hiện, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, đặc biệt là phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho những ai muốn gia nhập đội ngũ và cùng chúng tôi thực hiện sự nghiệp này.