Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

  • 08:23 - 17-09-2020

    Trưng bày: Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học

    Ngày 29-8-2020, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong, Hòa Bình), Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức khai trương phòng trưng bày về Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam, với chủ đề Khoa học: Sáng tạo & Cống hiến. Đây là cuộc trưng bày đầu tiên về Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trưng bày được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các hội Khoa học & kỹ thuật Việt Nam.

  • 14:44 - 09-06-2020

    Triển lãm: Thẳm sâu trong từng kỷ vật

    Ngày 25-11-2017, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (gọi tắt là MEDDOM) tổ chức khai trương triển lãm “Thẳm sâu trong từng kỷ vật” tại tầng 2, Tòa nhà S1, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.