Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của BS Hoàng Thị Bạch Dương con gái GS.TS Hoàng Minh Châu

09:02 - Thứ Năm, 04/11/2021
BS Hoàng Thị Bạch Dương con gái GS.TS Hoàng Minh Châu tham quan Công viên Di sản ngày 19-02-2020 và chia sẻ đôi dòng cảm xúc.