Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Di sản ký ức của Nhà khoa học, tập 1

15:53 - Thứ Bảy, 30/10/2021

Sáu mươi hai bài viết trong cuốn sách Di sản ký ức của nhà khoa học - Tập 1 này là 62 câu chuyện nhỏ về những di sản ấy. Nó kể về chặng đường viết một luận án tiến sĩ, là ký ức về một bức ảnh đã được chụp tình cờ bởi một người nào đó, hay về điều trăn trở của một nhà khoa học ở những giây phút cuối của cuộc đời… 62 câu chuyện được khai thác trong kho tàng hơn 2 vạn tư liệu hiện vật gốc và hàng ngàn giờ ghi âm phỏng vấn của nhiều nhà khoa học tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Tất cả các câu chuyện đều được nghiên cứu, khai thác và viết với nguyên tắc: trung thực và khách quan. Chúng tôi mong rằng cuốn sách này thực sự là một món quà tri ân đối với các nhà khoa học; và cũng là một lời nhắn nhủ tâm huyết và sinh động cho các thế hệ những người đang và sẽ làm khoa học trẻ hôm nay và mai sau.

Tài liệu liên quan