Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Di sản ký ức của Nhà khoa học, tập 2

14:03 - Thứ Năm, 09/12/2021

Năm 2012, Trung tâm tiếp tục biên soạn và xuất bản cuốn Di sản ký ức nhà khoa học tập 2. Cuốn Di sản ký ức nhà khoa học này được kết cấu theo 3 chủ đề: 1-Từ hạt giống đến những cây đại thụ; 2-Để làm giàu cho đất nước; 3-Hết lòng vì người bệnh. Lấy tiêu chí Trung thực, Khách quan làm nguyên tắc hàng đầu, các ký ức được kể trong cuốn sách này thông qua các tài liệu, hiện vật hoặc câu chuyện của nhà khoa học và gia đình họ sẽ phản ánh một phần lịch sử cuộc đời nhà khoa học, và cũng là lịch sử của nền khoa học Việt Nam, của đất nước.

Tài liệu liên quan