Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Hồ sơ những hạt giống bí mật

09:59 - Thứ Bảy, 08/01/2022

Nhân kỷ niệm 70 năm đoàn cán bộ đầu tiên được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Liên Xô học tập và tròn 10 năm Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu chuyên đề này, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách “Hồ sơ những hạt giống bí mật”.

Nội dung cuốn sách sẽ kể câu chuyện về các thành viên trong đoàn, họ là ai, họ đã học tập như thế nào và đã cống hiến ra sao khi trở về Việt Nam.

Tài liệu liên quan