Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội

08:42 - Thứ Năm, 09/12/2021
Hôm nay, 28-11-2021 chứng kiến sự phát triển, bước trưởng thành, sự khẳng định của MEDDOM - một mô hình đầy tính sáng tạo, độc đáo của thế giới và của Việt Nam.