Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của GS.TS Nguyễn Văn Nguyên - nguyên Phó Giám đốc, Học viện Quân y , Bộ Quốc phòng.

09:55 - Thứ Ba, 15/03/2022
Hai lần đến nơi đây, GS.TS Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: "Sự kiện được công nhận là Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ là cội nguồn nuôi dưỡng và phát triển khoa học Việt Nam cho các thế hệ trẻ..."