Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của GS.TSKH Mai Thanh Tân

09:07 - Thứ Năm, 09/12/2021
Sự hình thành “Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam” là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với các nhà khoa học Việt Nam mà cả sự phát triển sự nghiệp khoa học của nước nhà.