Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực, Ủy ban văn hóa giáo dục Quốc hội

13:55 - Thứ Hai, 04/04/2022
Ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực, Ủy ban văn hóa giáo dục Quốc hội; nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ xúc cảm sau khi tham quan Công viên Di sản

Lưu bút khác