Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của TS Lê Công Lương - Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

09:41 - Thứ Ba, 15/03/2022
Lần đầu tiên đến thăm Trung tâm Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tôi vô cùng xúc động, cảm phục, trân trọng và biết ơn ý tưởng sáng tạo, quyết tâm, cố gắng của những người sáng lập, xây dựng Trung tâm...