Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Đặng Hữu Ơn
  • Họ tên: Đặng Hữu Ơn Năm sinh: 06/06/1943 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
  • Chuyên ngành: Địa chất, Địa chất công trình Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Lao động hạng Ba.