Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Đào Khắc An
  • Họ tên: Đào Khắc An Năm sinh: 01/01/1945 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Thụy Ứng, Đan Phượng, Hà Nội.
  • Chuyên ngành: Khoa học tự nhiên Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ khoa học
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Giải thưởng VIFOTEC (Đồng tác giả).