Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Hà Học Trạc
  • Họ tên: Hà Học Trạc Năm sinh: 12/10/1930 Giới tính: Nam
  • Quê quán: xã Đức Vinh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
  • Chuyên ngành: Kĩ thuật điện Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Nhân dân
    Huân chương Độc lập hạng Nhất
    Huân chương Lao động hạng Nhất,hạng Ba
    Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.