Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Lê Đức An
 • Họ tên: Lê Đức An Năm sinh: 10/01/1937 Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 • Chuyên ngành: Địa mạo Việt Nam Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ khoa học
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Kháng chiến hạng Ba
  Huân chương Lao động hạng Ba
  Giải thưởng Hồ Chí Minh (tập thể)
  Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
  Huy chương vì sự nghiệp Địa chất Việt Nam
  Huy chương Vì sự nghiệp các Hội khoa học và kỹ thuật.