Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Lê Văn Lẫm
  • Họ tên: Lê Văn Lẫm Năm sinh: 06/11/1938 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
  • Chuyên ngành: Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Huy chương Vì sự nghiệp Thể dục Thể thao. Huy chương Vì thế hệ Trẻ. Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn