Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Hữu Đống
  • Họ tên: Nguyễn Hữu Đống Năm sinh: 17/06/1943 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Làng Cẩm Thái, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
  • Chuyên ngành: Sinh học, Di truyền và chọn giống Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Lao động hạng Ba
    Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.