Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tôn Tích Ái
 • Họ tên: Tôn Tích Ái Năm sinh: 02/09/1941 Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
 • Chuyên ngành: Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Ưu tú
  Huân chương Lao động hạng Ba
  Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba
  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
  Huy chương Vì sự nghiệp Địa chất.
  dating for married go married men who cheat