Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trần Khắc Thi
 • Họ tên: Trần Khắc Thi Năm sinh: 24/12/1953 Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 • Chuyên ngành: Nông học Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Lao động hạng Ba
  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp
  Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Kỹ thuật
  Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.