Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Vũ Triệu An
  • Họ tên: Vũ Triệu An Năm sinh: 16/03/1925 Giới tính: Nam
  • Quê quán: làng Lương Ngọc, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
  • Chuyên ngành: Y học Học hàm: Giáo sư Học vị:
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Nhân dân
    Huân chương Độc lập hạng Hai
    Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend