Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Trường An
  • Họ tên: Nguyễn Trường An Năm sinh: 06/02/1963 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Phú Lễ, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
  • Chuyên ngành: Học hàm: Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: