Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Đinh Ngọc Ái
  • Họ tên: Đinh Ngọc Ái Năm sinh: 23/02/1937 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Thành phố Thanh Hóa.
  • Chuyên ngành: Cơ khí động lực, Động lực học Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ khoa học
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Ưu tú
    Huân chương Kháng chiến hạng Ba
    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.