Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Hà Phan Hải An
  • Họ tên: Hà Phan Hải An Năm sinh: 28/04/1964 Giới tính: Nữ
  • Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
  • Chuyên ngành: Y học, Ngoại khoa Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: