Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Lê Văn An
  • Họ tên: Lê Văn An Năm sinh: 20/05/1961 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
  • Chuyên ngành: Y học Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huy chương Vì thế hệ Trẻ
    Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.