Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Lưu Văn An
  • Họ tên: Lưu Văn An Năm sinh: 13/10/1962 Giới tính: Nam
  • Quê quán: xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
  • Chuyên ngành: Dân tộc học Học hàm: Phó giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: