Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Bình Định
  • Họ tên: Nguyễn Bình Định Năm sinh: 20/08/1957 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh.
  • Chuyên ngành: Âm nhạc, Nghệ thuật Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: