Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Huy Quát
  • Họ tên: Nguyễn Huy Quát Năm sinh: 04/01/1943 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
  • Chuyên ngành: Giáo dục học, Văn học Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Kháng chiến hạng Ba
    Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
    Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
    Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật.