Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Nguyễn Lê Ninh
  • Họ tên: Nguyễn Lê Ninh Năm sinh: 10/08/1937 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Hà Nội.
  • Chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: