Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Phan Hòa
 • Họ tên: Phan Hòa Năm sinh: 06/09/1948 Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Chuyên ngành: Cơ khí Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
 • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Nhà giáo Nhân dân
  Huân chương Lao động hạng Ba
  Huân chương Lao động hạng Nhì
  Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì
  Hai bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Huy hiệu và Bằng Lao động sáng tạo
  Huy chương Vì thế hệ trẻ
  Huy chương Vì sự nghiệp Xây dựng Tổ chức Công đoàn
  Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
  Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
  Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.