Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trần An
  • Họ tên: Trần An Năm sinh: 05/05/1955 Giới tính: Nam
  • Quê quán: xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
  • Chuyên ngành: Y học Học hàm: Phó giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương:

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do