Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trần Vĩnh Phúc
  • Họ tên: Trần Vĩnh Phúc Năm sinh: 26/03/1936 Giới tính: Nam
  • Quê quán: xã Phù Đổng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huân chương Kháng chiến hạng Ba
    Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
    Huy chương "Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật của tuổi trẻ" do TƯ Đoàn thanh niên CS Liên Xô tặng
    Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do