Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Vũ Thế Phú
  • Họ tên: Vũ Thế Phú Năm sinh: 25/07/1938 Giới tính: Nam
  • Quê quán: Hà Nội.
  • Chuyên ngành: Kinh tế học Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
    Huy hiệu Vì sự nghiệp Giáo dục.