Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Những câu chuyện hiện vật, tập 4

10:49 - Thứ Tư, 29/12/2021

Bộ sách Những câu chuyện hiện vật đã lần lượt ra mắt bạn đọc ba tập trong các năm 2014, 2015, 2016. Nét riêng của ấn phẩm này là các bài viết đều giới thiệu về hiện vật, gắn với hiện vật, xuất phát từ hiện vật, nhưng thực ra là kể về các nhà khoa học. Nhiều độc giả thích Những câu chuyện hiện vật bởi sắc thái riêng đó.

Vẫn theo mạch “kể chuyện” như vậy, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho xuất bản tiếp tập 4 Những câu chuyện hiện vật. Cuốn sách gồm 31 bài kể về hiện vật của 29 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tài liệu liên quan