Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

  • 13:28 - 15/02/2022

    [THÔNG BÁO] Tuyển dụng Nghiên cứu viên

    Kính gửi quý vị! Ngày 28-11-2021 vừa qua, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã được nhận quyết định thành lập Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của MEDDOM, chúng tôi rất cần các ứng viên yêu thích làm nghiên cứu, yêu thích Bảo tàng để cùng nhau phát triển sự nghiệp chung.

  • 13:35 - 05/12/2020

    [THÔNG BÁO] Tuyển nghiên cứu viên và cộng tác viên

    Chuẩn bị bước sang năm 2021 với rất nhiều dự định cần thực hiện, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, đặc biệt là phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho những ai muốn gia nhập đội ngũ và cùng chúng tôi thực hiện sự nghiệp này.