Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

  • 09/12/2020

    Vũ Triệu An – Hành trình Y học

    GS Vũ Triệu An là người đã để lại những dấu ấn đậm nét đối với lịch sử bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch, trường Đại học Y Hà Nội. Ông là một trong những người đặt nền móng xây dựng bộ môn ngay từ những ngày đầu tiên, cùng với GS Nguyễn Thế Khánh, GS Nguyễn Hữu Mô…