Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trưng bày giải thưởng Hồ Chí Minh

  • 15:58 - 01/11/2021

    Trưng bày "Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam"

    Ngày 29-8-2020, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong, Hòa Bình), Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức khai trương phòng trưng bày về Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam, với chủ đề Khoa học: Sáng tạo & Cống hiến. Đây là cuộc trưng bày đầu tiên về Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trưng bày có sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các hội Khoa học & kỹ thuật Việt Nam.