Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tầm nhìn sứ mệnh

09:35 - Thứ Năm, 05/03/2020

Sứ mệnh:  Gìn giữ tốt nhất và phát huy cao nhất những giá trị về khoa học, tinh thần, về đạo đức, ý chí và về bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam.

Tầm nhìn: Trở thành điểm đến riêng có trong và ngoài nước, một Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam đa chức năng: bảo tàng, thư viện, lưu trữ, nghiên cứu và học tập kết hợp với hoạt động giải trí, thư giãn dành cho tất cả mọi người dân.