Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Liên hệ

08:47 - Thứ Năm, 05/03/2020

Trung tâm Di sản Các nhà khoa học Việt Nam - Vietnam Center For Heritage of Scientists

  • Địa chỉ: Số 278- Đường Thụy Khuê
    Tây Hồ - Hà Nội
  • Email: meddomcenter@gmail.com
  • Điện thoại: 0243 718 5650
  • Kết nối với chúng tôi trên Mạng xã hội: