Bàn giao danh mục tài liệu hiện vật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Những tài liệu, hiện vật, ảnh tư liệu… được phân loại khoa học nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lưu trữ cũng như tìm kiếm, tham khảo. Bên cạnh các loại danh mục chi tiết, Trung tâm cũng đã bàn giao các file tài liệu (tài liệu giấy, ảnh tư liệu) được đánh số, phân loại chi tiết.

Những tài liệu hiện vật này sẽ là chất liệu quan trọng phục vụ cho việc xây dựng nội dung trưng bày của Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Hiện nay, Trung tâm cũng đang tham gia vào quá trình nghiên cứu, lập đề cương trưng bày cho Bảo tàng.

Dự kiến khi hoàn thành, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ là điểm đến tham quan thú vị cho những ai muốn tìm hiểu về Đại tướng – một nhà quân sự danh tiếng, cũng như về lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đánh số những hiện vật cuối cùng tại nhà Đại tướng Nguyên Chí Thanh

Và bàn giao danh mục tài liệu hiện vật về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho gia đình