Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tham gia Tuần lễ Bảo tàng 2023

08:49 - Thứ Ba, 06/06/2023

tin từ MEDDOM Kỷ niệm 10 năm Tuần lễ Bảo tàng, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, tài liệu, hiện vật của các nhà khoa học, để cùng chung tay lưu trữ, bảo tồn và phát huy loại hình di sản đặc biệt này.

Chủ đề của Museum Week năm nay là Văn hóa và Tự nhiên. Mời quý vị hãy khám phá những thông điệp, những câu chuyện mà Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam gửi gắm thông qua 7 ngày, 7 chủ đề, 7 hashtags bắt đầu từ ngày 5/6/2023.

Ngày 1 (05/6): Môi Trường #EnvironmentMW

Ngày 2 (06/6): Web3 #Web3MW

Ngày 3 (07/6): Thực phẩm #FoodMW

Ngày 4 (08/6): Đại dương #OceansMW

Ngày 5 (09/6): Trí tuệ nhân tạo #AIMW

Ngày 6 (10/6): Di sản #HeritageMW

Ngày 7 (11/6): Mặt trời #SunMW