Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Bảo tàng khoa học và các nhà khoa học Việt Nam

11:25 - Thứ Tư, 07/10/2020

tin từ MEDDOM Sáng 5-10-2020, tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với nội dung tập trung vào phác thảo ý tưởng bảo tàng về khoa học và các nhà khoa học Việt Nam.

Bản đề cương khái quát về bảo tàng khoa học và các nhà khoa học Việt Nam đã gợi ra một số nội dung: Quan điểm tiếp cận, thông điệp, yêu cầu, nội dung triển khai, các phương án trưng bày, phương pháp thực hiện… của bảo tàng sẽ như thế nào. Các ý kiến thảo luận xoay quanh thông điệp cốt lõi của bảo tàng: phản ánh lịch sử lịch sử khoa học Việt Nam, lịch sử các ngành khoa học Việt Nam gắn liền với các nhà khoa học Việt Nam và sự đóng góp của họ thông qua tài liệu, hiện vật bảo tàng, kết hợp với ký ức của các nhà khoa học.

Phó giám đốc - TS Nguyễn Thanh Hóa trình bày đề cương khái quát bảo tàng khoa học

và các nhà khoa học Việt Nam - những ý tưởng đầu tiên.

Bảo tàng sẽ không chỉ là nơi tham quan để hiểu về lịch sử khoa học, về các nhà khoa học mà còn là nơi để các thế hệ tìm hiểu những giá trị, phẩm chất của các nhà khoa học, từ đó tạo niềm cảm hứng trong cuộc sống của riêng mình. Đó cũng là nơi học tập, nghiên cứu giúp những người quan tâm hiểu rõ hơn các vấn đề về lịch sử ngành, hoặc các vấn đề khoa học chuyên môn sâu.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy định hướng những bước triển khai

về việc xây dựng một bảo tàng về các nhà khoa học Việt Nam

Đồng thời, Bảo tàng còn là nơi khơi dậy tinh thần khoa học, niềm tự tôn khoa học của Việt Nam, điều vốn ít được chú ý trước đây. Đó cũng là nơi lưu giữ bài bản, khoa học tư liệu vật thể, phi vật thể, tiếng nói khoa học, tiếng nói người làm khoa học trong lịch sử nền khoa học hiện đại của Việt Nam.

Giám đốc - ThS Trần Bích Hạnh khái quát công tác nghiên cứu về các nhà khoa học qua sơ đồ hình cây

Bản đề cương đã gợi mở những ý tưởng đầu tiên về bảo tàng các nhà khoa học Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, Trung tâm mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của chính các nhà khoa học, của quý vị - những người quan tâm tới hoạt động này. Vì mục đích khoa học cao cả, hi vọng rằng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến góp ý xác đáng và sớm ra mắt giới thiệu tới công chúng Bảo tàng về các nhà khoa học Việt Nam.

 

Nguyễn Thành