Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Trung tâm

10:48 - Thứ Hai, 11/05/2015

tin từ MEDDOM Sáng ngày 8-5-2015, được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học MEDLATEC, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm.

Sau gần 7 năm thành lập và phát triển, hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển về nhiều phương diện. Từ 2 cán bộ ban đầu, đến nay Trung tâm đã có hơn 30 cán bộ nhân viên, cộng tác viên làm việc. Các hoạt động của Trung tâm trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, thư viện và lưu trữ ngày càng phong phú, đúng định hướng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ: nghiên cứu lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học, sưu tầm lưu trữ những giá trị vật thể và phi vật thể của các nhà khoa học Việt Nam… Có được những bước phát triển như vậy là do lãnh đạo Trung tâm luôn coi trọng yếu tố con người và coi đó là mấu chốt giúp Trung tâm phát triển nhanh và xa hơn.

Đầu tháng 10 năm ngoái, Trung tâm đã kiện toàn lại bộ máy tổ chức thành hai phòng: Nghiên cứu sưu tầm và Thông tin lưu trữ, bổ nhiệm các cán bộ theo các chức vụ của hệ thống tổ chức này. Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của công việc, đến nay, Trung tâm tiếp tục bổ nhiệm và trao quyết định cho: ThS Trần Bích Hạnh (Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm) giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Trung tâm và ThS Nguyễn Thanh Hóa (Phó trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm) giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 7-5-2015.

Giám đốc Hành chính - Dự án Công ty Phạm Hữu Thưởng (áo trắng)

trao quyết định bổ nhiệm cho hai cán bộ Trung tâm (đứng giữa)

 
Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc Phạm Hữu Thưởng phát biểu, động viên các cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ để đưa Trung tâm hoàn thành được sứ mệnh đã đề ra.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, hai cán bộ được bổ nhiệm cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Giám đốc Công ty, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình và hứa cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một Trung tâm đoàn kết, đi đúng định hướng phát triển của Ban lãnh đạo.