Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Bổ túc kỹ năng bảo quản đồ vải

13:09 - Thứ Năm, 24/03/2016

tin từ MEDDOM ThS Nguyễn Thị Hồng Mai* đã chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn này tại Phòng kiểm kê bảo quản Trung tâm tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 22-3-2016.

Trong số các tư liệu hiện vật của nhà khoa học được lưu trữ tại Trung tâm, có rất nhiều hiện vật bằng chất liệu vải. Việc bảo quản đối với mỗi loại chất liệu luôn cần có những đòi hỏi riêng. Những kinh nghiệm trong quá trình làm việc đối với việc bảo quản hiện vật vải từ khâu chuẩn bị, yêu cầu về trang thiết bị làm việc, điều kiện bảo quản, các kỹ năng xử lý theo quy trình và chất liệu vải,…đã được ThS Hồng Mai chia sẻ với các cán bộ làm công tác bảo quản tư liệu hiện vật tại Trung tâm.

 

 

ThS Hồng Mai (giữa) hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm

Buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả cao khi các cán bộ làm công tác bảo quản tư liệu hiện vật không chỉ được bổ túc những kiến thức về bảo quản đồ vải mà còn được thực hành trực tiếp trên hiện vật.

Nguyễn Thúy Tiềm 

-------------------

* Nguyên Trưởng phòng Kiểm kê bảo quản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; hiện là cộng tác viên thường trực tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam