Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Bước đầu tiếp nhận tư liệu của PGS.TSKH Lê Xuân Huệ

09:39 - Thứ Sáu, 07/10/2016

tin từ MEDDOM Sáng ngày 6-10-2016, PGS.TSKH Lê Xuân Huệ đã trao tặng một số tài liệu cá nhân cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

PGS.TSKH Lê Xuân Huệ sinh năm 1944 tại Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định. Ông nguyên là Trưởng phòng Nghiên cứu của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sau buổi làm việc đầu tiên, tìm hiểu mục đích hoạt động nghiên cứu, sưu tầm của Trung tâm, ông đã soạn một số tài liệu gắn bó với cuộc đời nghiên cứu của mình để trao tặng.

 

 

PGS.TSKH Lê Xuân Huệ ghi lại tên đề tài luận án Phó tiến sĩ của ông

trong buổi trao tặng tư liệu cho Trung tâm

Đó là cuốn luận án Phó tiến sĩ ông đã bảo vệ thành công tại Viện Động vật Lenigrad, Liên Xô (1977), các sách và tạp chí có bài viết của ông, cuốn sổ ghi chép về các chuyến điền dã, khảo sát ở một số tỉnh phía Nam, tấm bản đồ tỉnh Phú Yên nơi ông thực hiện chuyến khảo sát cuối cùng năm 2012…

Ông hứa sẽ dành thời gian tiếp tục sắp xếp tư liệu liên quan đến quá trình học tập, công tác của mình để trao tặng Trung tâm trong những dịp làm việc tiếp theo.

 Lê Thị Lợi